czwartek 22 października 2020
Text Size

Zdjcia wykonane w kociele pw. w. Franciszka z Asyu w Nysie 1 maja 2016 r.p.
Przyjcie zorganizowano w restauracji Bieszczadzka