czwartek 22 października 2020
Text Size

Zdjcia ze lubu Katarzyny i Piotra w kociele pw. Najwitszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, 6 padziernika 2012 r.

Wesele odbyo si w Hotelu Kazimierz. Pozostae zdjcia zostay wykonane na Wawelu.