czwartek 22 października 2020
Text Size

Zdjcia ze lubu Krystyny i Marcina w kociele pw. Trjcy Przenajwitszej w Bobrku, 15 czerwca 2013 r.
Wesele odbyo si w restauracji Ciemka w Chemku.
Pozostae zdjcia wykonane zostay w Pszczynie.