niedziela 7 czerwca 2020
Text Size

Prezentujemy zdjcia Antoniego Chylaszka (1923-1991), fotografa z Bobrku k/Owicimia, Dziadka Jana Lorka