poniedziałek 23 września 2019
Text Size

Prezentujemy zdjcia Antoniego Chylaszka (1923-1991), fotografa z Bobrku k/Owicimia, Dziadka Jana Lorka