poniedziałek 23 września 2019
Text Size

 

Zdjcia ze lubu Pauliny i Roberta w kociele pw. Najwitszej Maryji Panny Krlowej Anielskiej w Kaleju koo Czstochowy, 11 kwietnia 2015 AD.
Wesele zorganizowano w Sali Weselnej "Soneczny Brzeg" w Zawadach.